Kontaktujte nás

Napíšte nám
Zodpovedná osoba

Ľubica Gotthardtová

+421 918 979 811

Informácie o prevádzkovateľovi

 • LG Krono s.r.o.
 • Zvolenská cesta 5038,
  98401 Lučenec
 • Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro , vložka č.: 18575/S
 • IČO: 45 624 097
 • DIČ: 2023087935
 • IČ DPH: SK2023087935
 • IBAN: SK41 1100 0000 0029 2784 1170
 • Dozorný orgán:
  Inšpektorát SOI
  pre Banskobystrický kraj:
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
  Odbor výkonu dozoru.
  tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71,
  048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93